Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

De Windmolen

Een model voor grensoverstijgend samenwerken

Binnen en tussen gemeenten wordt steeds meer samengewerkt om de complexe vraagstukken van nu het hoofd te bieden. Dit verloopt niet altijd even succesvol. Wij gingen het veld in met de vraag: wat maakt in gemeenteland de ene samenwerking tot een gedwongen huwelijk en de andere tot een succesvolle relatie?

De windmolen

Uit ons onderzoek blijkt, dat bij het beantwoorden van deze vraag zes factoren een rol spelen: inhoud, belangen, systemen, vertrouwen, competenties en succesfactoren. Deze factoren staan niet los van elkaar, maar maken in combinatie met elkaar een samenwerking meer of minder succesvol. Hoe? Dat laat ons model van de windmolen zien.

In de windmolen zijn alle onderdelen noodzakelijk om energie op te wekken. De mast moet hoog en zwaar genoeg zijn om de wind te kunnen vangen en de wieken te kunnen dragen. Als de verhouding tussen de wieken goed is, is er sprake van balans en kan in de gondel de windenergie worden omgezet in elektriciteit. De wind brengt de wieken in beweging. Een windmolen heeft geen functie als de elektriciteit nergens voor wordt gebruikt. De elektriciteit levert een bijdrage aan een duurzame en leefbare samenleving.

De mast

In het model verbeeldt de mast de verschillende niveaus van samenwerking. Van samenwerken binnen hetzelfde team (1.0), via samenwerken met andere teams (2.0) naar grensoverstijgend samenwerken met mensen uit andere organisaties (3.0). Naarmate de mast hoger wordt, worden de vraagstukken complexer en zijn meer partijen genoodzaakt met elkaar samen te werken. Deze partijen staan dan vaak verder van elkaar af en de belangen verschillen vaker van elkaar. Dit betekent dat de deelnemers meer competenties en vaardigheden in huis moeten hebben om succesvol samen te werken: visie, vanuit meerdere perspectieven kunnen kijken, geduld om trage vragen te onderzoeken, het grotere geheel blijven zien, excellent communiceren en tot slot het kunnen overstijgen van het eigen belang en dat van het onderdeel waaruit men afkomstig is.

De wieken

De drie wieken verbeelden de samenhang tussen drie belangrijke componenten: inhoud, belangen en systemen. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De een kan niet zonder de ander en ze moeten in een goede verhouding staan tot elkaar. Als een van de drie ontbreekt of teveel accent krijgt, wordt de balans verstoord en loopt de samenwerking niet.

  • Inhoud. Waarom willen we samenwerken? Welk doel hebben wij voor ogen? B.v. jeugdwerkeloosheid in de regio terugdringen 
  • Belangen. Bij samenwerken spelen persoonlijke en gezamenlijke belangen een rol. Bij persoonlijke belangen gaat het om vragen als: wat wil ik wel en wat wil ik niet? Bij gedeelde belangen om: wat hebben we samen, waarin kunnen we elkaar vinden? B.v. minder uitkeringen, combinatie met leerwerkloket, interessante vestigingsplaats voor bedrijfsleven blijven, minder hanggroepen, jongeren in gemeente houden, etc. 
  • Systemen. Oftewel: hoe organiseren we de samenwerking? Hierbij gaat het om zaken als middelen, sturing, procedures en verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De gondel

De gondel staat voor de door ons ontdekte succesfactoren: heldere wederzijdse verwachtingen, een gezamenlijk doel, commitment aan het doel, wederkerigheid, het toelaten van verschillen, transparantie, buiten de gebaande paden durven lopen, investeren in de relatie en vorm-volgt-inhoud. Deze factoren hebben een versnellend effect op de samenwerking.

Windkracht

Windkracht staat voor vertrouwen. Zonder vertrouwen in elkaar en in de goede afloop, heeft de samenwerking geen kans van slagen. Het omgekeerde geldt ook: is er vertrouwen, dan worden bergen verzet.

Hoe gaat het met úw samenwerking?

We hebben onze inzichten gebruikt om een Scan Overstijgend Samenwerken (SOS) te ontwikkelen. Deze kan als leidraad dienen om nieuwe samenwerkingsverbanden te helpen excelleren. Of daar waar nodig aanknopingspunten bieden om gestrande samenwerkingsverbanden weer vlot te trekken. Mail voor meer informatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer