Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

Vanuit kennis van verschillende vakgebieden en gevoel voor wat écht belangrijk is adviseren en begeleiden wij vanuit Ten Have en Partners mensen en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe en werkende oplossingen. We combineren op creatieve wijze kennis en nieuwe inzichten en creëeren veranderkracht door spanning en scherpte te maken.

thp

Intervisiecirkel

Intervisie is een collegiale uitwisseling waarbij het gaat om het oplossen van problemen die hun oorsprong vinden in het werk. Het is een manier van collegiale ondersteuning die de deskundigheid activeert die bij collega's aanwezig is. Intervisie kenmerkt zich door een taakgerichte en resultaatgerichte aanpak. 

Onze visie

Wij begeleiden al meer dan vijfentwintig jaar intervisiebijeenkomsten in (onder andere) de zorg. Ooit gestart bij verschillende thuiszorg- en maatschappelijk werk organisaties, zijn we niet alleen met onze opdrachtgevers meegegroeid (thuiszorg werd b.v. GGD), maar breidden onze opdrachten zich ook uit naar gemeenten, defensie en onderwijs.

In de beginperiode werden vooral enkelvoudige vraagstukken ingebracht. Door de jaren heen werden de professionele vraagstukken kleurrijker. De focus ligt allang niet meer exclusief bij de interactie tussen de professional en de cliënt/student/burger. Hij heeft zich uitgebreid naar de samenwerking met alle bij de cliënt/student/burger betrokken mensen en instanties. 

Ook wordt, door het werken met zelfsturende teams en het vervagen van grenzen tussen professies en afdelingen, een goede casuïstiek en themabespreking een belangrijke succesfactor om tot een gewenst resultaat te komen.

De intervisiebox

Wij merkten dat oude intervisiemethodieken onvoldoende aansloten bij de behoeften van de intervisanten. We begonnen te experimenteren en in co-creatie met onze klanten ontstond een bord met daarop drie cirkels: een intervisie-, een casuïstiek- en een themacirkel. Een jonge designer zette ons idee vervolgens om in een mooie houten intervisiebox. We werken er inmiddels met veel plezier mee!

Onze aanpak

Als begeleiders van de intervisie is onze rol ook mee veranderd. In plaats van jarenlang extern intervisiebijeenkomsten te begeleiden, leiden we nu mensen in organisaties op om de bijeenkomsten zélf te begeleiden. Hierdoor worden de professionals niet alleen meer eigenaar van hun eigen bijeenkomsten, maar wordt intervisie ook organisatie breed steviger verankerd. 

In twee dagdelen leren wij professionals om, aan de hand van door hen ingebrachte concrete vraagstukken, te werken met de verschillende intervisiecirkels. Aan het eind van de training zijn zij in staat om, met de box als leidraad, een intervisiebijeenkomst succesvol te begeleiden en ook collega’s te leren werken met het spel.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cher ten Have - Adviseur en veranderkundige

Cher ten Have

Adviseur en veranderkundige

Lees meer

Mary van Boxtel - Transitiecoach

Mary van Boxtel

Transitiecoach

Lees meer

Maartje Jongen - Spraakmaker

Maartje Jongen

Spraakmaker

Lees meer

Mijke van Poppel - E-learning

Mijke van Poppel

E-learning

Lees meer